Ibou Cissokho

Ibou Cissokho

Foto Ralf Rosengren

Ibou Cissokho kommer från Cassamance-området i Senegal och växte upp i en griotfamilj, där han lärde sig spela Kora av sin far Solo Cissokho. Idag är Ibou en central traditionsbärare av den levande griotmusiken och har sedan 2006 arbetat som musiker i Norge

Griotkulturen från Västafrika har djupa rötter i landets kultur. En griot är en västafrikansk sångare, berättare, underhållare, lovsångare, musiker och muntlig historiker. De finns i många delar av Västafrika. En griot kan jämföras med  europeiska trubadurer under medeltiden, men har en bredare funktion än att bara vara musiker. Grioternas uppgifter är att vidareförmedla traditioner till kommande generationer och till omvärlden. De vill berätta historier, ge råd och vara till inspiration. Texterna förmedlar folkets historia, äventyr och sagor.

Kora är en griots vanligaste instrument. Det är en harpluta med 21 strängar och en kropp av kalebass. Det är en komplicerad process att lära sig spela kora och det tar många år att bli godkänd som musiker. Idag hotas griotkulturen av västerländskt inspirerad musikindustri. Den gamla lärlingsutbildningen ersätts av musikskolor utanför hemmet som saknar förankring i den gamla kulturen. Många av de mest kvalificerade musikerna flyttar till Europa för att ta vara på den växande efterfrågan efter traditionell västafrikansk musik som finns här.